REGEREN is ook... ...achteruit zien!

In het kader van de viering van het
negenhonderdjarige bestaan van de
gemeente De Bilt heeft de gemeente
mij gekozen om de totale grafische
vormgeving te verzorgen van dit
speciale boek.

Een boek waarin (oud-)bestuurders
van De Bilt markante herinneringen
uit de periode dat zij bij de gemeentepolitiek
betrokken waren opgetekend hebben.

logo's • briefpapier • brochures • huisstijlen
rapporten • boeken • fotografie • websites • flyers

• mobiel: 06 288 55 347   • email: marcel@studiobezem.nl