Hoe heette ik ook alweer?

In dit boek beschrijft Karel Beesemer
hoe hij als Joods jongetje uit Amsterdam via
allerlei omzwervingen in Renkum een
veilig onderduikadres vond.

Na de oorlog, toen bleek dat zijn familie
was omgebracht, blijft hij in Renkum in het
pleeggezin en groeit er op.

logo's • briefpapier • brochures • huisstijlen
rapporten • boeken • fotografie • websites • flyers

• mobiel: 06 288 55 347   • email: marcel@studiobezem.nl