AOV vergelijken.nl

Op www.aov-vergelijken.nl kunnen
zelfstandige ondernemers of freelancers hulp krijgen
bij het zoeken naar de best passende arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Deze website met een zakelijke
look-and-feel zocht een logo dat meer beeldend
was dan het oorspronkelijke logo.

logo's • briefpapier • brochures • huisstijlen
rapporten • boeken • fotografie • websites • flyers

• mobiel: 06 288 55 347   • email: marcel@studiobezem.nl