Opmerkelijke Citaten

Toen Karel Beesemer als raadslid voor
de gemeente De Bilt aantrad, begon hij zonder
enige verdere bedoeling enkele tijdens raadsvergaderingen gedane puntige
en opvallende uitspraken
te noteren.

Zijn interesse betrof uitsluitend
gezegden die niet of nauwelijks bekend waren.
Dit boek, waarvan twee delen verschenen
zijn, is in eigen beheer uitgegeven.

logo's • briefpapier • brochures • huisstijlen
rapporten • boeken • fotografie • websites • flyers

• mobiel: 06 288 55 347   • email: marcel@studiobezem.nl